Ontwerp wijzigingsplan ‘De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 54 Staphorst’

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp wijzigingsplan ‘De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 54 Staphorst’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een wijzigingsplan opgesteld voor het perceel aan en achter de Oude Rijksweg 54 in Staphorst. Daarnaast zijn wij vanwege wegverkeerslawaai van plan hogere grenswaarden vast te stellen voor dit wijzigingsplan. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren. Waar gaat het plan over? Op dit moment heeft de Oude Rijksweg 54 een woonbestemming voor 1 woning. Dit wijzigingsplan voorziet in de splitsing van de bestaande boerderij in twee wooneenheden en de realisatie van een nieuwe dubbele woning achter de boerderij. Het plan voorziet hiermee in de toevoeging van drie nieuwe wooneenheden. De algehele ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast op basis van een erfinrichtingsplan. Hoe kunt u het plan bekijken? Iedereen kan vanaf donderdag 28 december 2023 het ontwerp wijzigingsplan bekijken. Dit kan via: 1.De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2112023008-ON01. 2.Het gemeentehuis: bij de balie ‘Omgevingsplein’. Hier kunt u de stukken digitaal inzien. Dit kan alleen als u een afspraak maakt via: (0522) 467 467. De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2112023008-ON01/  Hogere grenswaarden Wet geluidhinder De boerderij ligt dichtbij de Oude Rijksweg, Geerligsland en de Rijksweg A28. Daarom moeten voor de woning hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de wijzigingsplanprocedure. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het wijzigingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken vindt u ook als bijlage bij deze bekendmaking. Reageren? Tot en met 7 februari 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp wijzigingsplan en kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren. 1.Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst. 2.Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467. Wat is de volgende stap? Het nieuwe wijzigingsplan is nu nog niet definitief. Ook het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is nog niet definitief. Na 7 februari 2024 besluit het college definitief over de vaststelling van de hogere grenswaarden. Daarbij houdt het college rekening met eventuele zienswijzen. Daarna besluit het college van b&w definitief over het wijzigingsplan. Dan besluit het college van b&w ook wat ze doet met eventuele zienswijzen over het plan. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. 28cf83c67384a342c244e9e86df96d00

Gerelateerde berichten