Gemeente Staphorst - Gehandicaptenparkeerplaats - Bakkerslaan thv huisnr. 35 IJhorst

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Staphorst - Gehandicaptenparkeerplaats - Bakkerslaan thv huisnr. 35 IJhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT De volgende overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag: •de aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart; •de aanvrager niet in het bezit is van een eigen parkeerruimte waar hij zijn voertuig kan parkeren; •een aangewezen gehandicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte gewenst is; •een gedeelte van de openbare weg voor de woning aan de Bakkerslaan als gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangemerkt; •dat voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit moet worden genomen; •overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef Politie Eenheid Oost-Nederland. Hij zich verenigt met dit besluit.   BESLUIT Op grond van de overwegingen is de gemeente Staphorst tot het besluit gekomen dat: •een gedeelte van de openbare weg voor de woning aan de Bakkerslaan 35 aan te merken als kenteken-gebonden gehandicaptenparkeerplaats; •dat deze gehandicaptenparkeerplaats uitsluitend bestemd is voor het door vergunninghouder in gebruik zijnde motorvoertuig; •het verkeersbord E06 (bijlage 1 van het RVV 1990) wordt voorzien van een onderbord met kenteken conform bijgaande situatietekening   Staphorst, 12 december 2023   Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, Namens dezen, J.N. Speulman Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer   MEDEDELINGEN Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij: College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van: •naam en adres van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; •de gronden en motivatie van het bezwaar; •een handtekening.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. be0c3af10a910d099a2ec9052173a8ee

Gerelateerde berichten