Gemeente Staphorst - Intrekken verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - IJhorst

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Staphorst - Intrekken verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - IJhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst heeft, bij haar besluit van 5 december, een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen voor de Bakkerslaan in IJhorst. Dit besluit is genomen op grond van artikel 15, lid 1 en artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994. Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift zijn de omstandigheden opnieuw beoordeeld.   OVERLEG Overeenkomstig artikel 24 van het BABW, is overleg gevoerd met de gemachtigde van de korpschef Politie Eenheid Oost-Nederland. Deze heeft op 12 februari 2024 aangegeven zich verenigen met dit verkeersbesluit.   BESLUIT Besloten is het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Bakkerslaan in IJhorst in te trekken. Verkeersbesluit met nummer Z47270 / ADV/23-17729 d.d. 12-12-2023 MEDEDELINGEN Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij: College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van: •naam en adres van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; •de gronden en motivatie van het bezwaar; •een handtekening.   Verzoek om een voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 06-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. d79b403ada69106005946968218b792f

Gerelateerde berichten