Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van twintig bedrijfsunits en het aanleggen van twee inritten (fase 1), Buitenes 8a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t en u, Staphorst, [SHT02AA06770] Staphorst AA 6770

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van twintig bedrijfsunits en het aanleggen van twee inritten (fase 1), Buitenes 8a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t en u, Staphorst, [SHT02AA06770] Staphorst AA 6770.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedureKenmerk: Z/STH23/017632Verzenddatum besluit: 29-11-2023Locatie: Buitenes 8a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t en u, [SHT02AA06770] Staphorst AA 6770Projectomschrijving: het plaatsen van twintig bedrijfsunits en het aanleggen van twee inritten (fase 1)Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.De afgegeven omgevingsvergunning is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 06-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. gmb-2023-513834

Gerelateerde berichten