Vastgesteld bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen, ph Goudenregenstraat 1a en Korte Kerkweg 11’

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen, ph Goudenregenstraat 1a en Korte Kerkweg 11’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vorige week dinsdag 20 februari 2024 is de vaststelling van het bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen, ph Goudenregenstraat 1a en Korte Kerkweg 11 gepubliceerd in de Staphorster. De publicatie voor deze dag in het Gemeenteblad konden we nog tegenhouden. In de publicatietekst stond dat de gemeenteraad van Staphorst het plan op 13 maart 2024 heeft vastgesteld. Dit is uiteraard niet juist en moet 13 februari 2024 zijn. Ook blijkt er een typefout te zitten in de IMRO-code waardoor het plan mogelijk niet goed vindbaar is voor een ieder. Vandaar dat we besluiten het plan een week later (in de Staphorster opnieuw) te publiceren en ter inzage te leggen. Hieronder treft u de juiste publicatie.Waar gaat het plan over?De beide percelen hadden op de plankaart per abuis in 2016, na de gewijzigde vaststelling door de raad van de gemeente Staphorst, de verkeerde bestemming gekregen. Dat wordt met dit bestemmingsplan hersteld. De Goudenregenstraat 1a heeft vanaf nu de woonbestemming en de Korte Kerkweg 11 de maatschappelijke bestemming. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Hoe kunt u het plan bekijken?Iedereen kan vanaf woensdag 28 februari 2024 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan:1.Via de landelijke website: https://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.1102023003-VS01. 2.Het gemeentehuis: bij de balie ‘Omgevingsplein’. Hier kunt u de stukken bekijken. Dit kan alleen als u een afspraak maakt via: (0522) 467 467.De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.1102023003-VS01/ Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan? Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 29 februari 2024 tot en met woensdag 10 april 2024. Een beroepschrift kan worden ingediend door:1.belanghebbenden;2.niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;3.niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;U stuurt uw beroepschrift aan:De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StatePostbus 200192500 EA DEN HAAGStelt u uiterlijk 10 april 2024 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 10 april 2024 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking? Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 11 april 2024. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 28-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. gmb-2024-84027

Gerelateerde berichten