Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 308 Staphorst’

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 308 Staphorst’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 13 februari 2024 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Gemeenteweg 308 in Staphorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.Waar gaat het plan over?Op dit moment heeft de Gemeenteweg 308 een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming, waarbij het splitsen van de bestaande boerderij in 3 wooneenheden en de bouw van een dubbele woning op de open plek achter de bestaande boerderij mogelijk wordt gemaakt.Het bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpbestemmingsplan Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan. De planregel m.b.t het uitvoeren van bodemonderzoek is geschrapt omdat dit inmiddels is gebeurd. Het bodemonderzoek is toegevoegd aan de bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.Hoe kunt u het plan bekijken?Iedereen kan vanaf woensdag 6 maart 2024 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan:-Via de landelijke website: https://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102023004-VS01. -In het gemeentehuis. Hier kunt u de stukken bekijken. Dit kan alleen als u een afspraak maakt via: (0522) 467 467.De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102023004-VS01/ Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan? Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 7 maart 2024 tot en met woensdag 17 april 2024. Een beroepschrift kan worden ingediend door:-belanghebbenden;-niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;-niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;-een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.U stuurt uw beroepschrift aan:De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StatePostbus 200192500 EA DEN HAAGStelt u uiterlijk 17 april 2024 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 17 april 2024 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking? Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 18 april 2024. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 06-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. gmb-2024-96547

Gerelateerde berichten